Kalite Politikamız

İş süreçlerimizi öz değerlendirme ile gözden geçirerek, performansımızı ve süreçlerimizi geliştirecek düzenleyici yaklaşımların belirlenmesi
Değişen dünya şartlarına ayak uydurarak, tüm çalışanlarımızın katılımıyla ölçülebilir ve başarmaya değer hedeflerle sürekli iyileştirme ve geliştirmenin sağlaması

Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak
Yaşadığımız çevreye saygı duyarak insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, müşterimize sunmuş olduğumuz ürünlerin kalitesi ile moda perakende sektöründeki öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak Çalışanlarımızın motivasyonunu sağlayarak, daha yetkin olmaları ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için sürekli eğitim yoluyla bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak
Kalite politikamızın çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması ile tüm süreçlerimizin sürekli

iyileştirilmesi ve müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin karşılanması amaçlanmaktadır.