Temel İlkelerimiz

 • ▪  Adil, dürüst ve farklılıklara saygılı davranmak,

 • ▪  Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,

 • ▪  Hatayapmaktankorkmamak,hatalardandersalmakamaistişaresizişyapmamak,

 • ▪  Bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek,

 • ▪  İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,

 • ▪  İşlerin kişilere bağlı olmadan sürdürülebileceği, kurumsal bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kurum hafızasına kazandırıldığı bir iş modelinde süreçleri ve sistemleri kurgulamak,yaşatmak ve yazılı hale getirmek,

 • ▪  Müşteri, Çalışan odaklı olmak,

 • ▪  Yasal ve etik kurallara uymak,

 • ▪  Ölçülebilirvebaşarmayadeğerhedeflerkoyaraksürekliiyileşmevegeliştirmeyihedeflemek,

 • ▪  Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,

 • ▪  Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil, bir yaşam ortamı olarak görmek.